Ros Inject Game Với BUBGInject

Admin

Administrator
Staff member
May 3, 2018
26
8
3
Best answers
0
#1
Nếu không hiểu bước nào xin hay bình luận bên dưới!
Chú Ý:
 • Từ bước 1 đến bước 4 chỉ cần thực hiện lần đầu, còn các làn sau chỉ cần mở BUBGInject.exe và nhấn Inject là được.
 • Khi đã Inject vào game thì chỉ tắt game đi mới được Inject lại.
 • BUBGInject32.zip cho Windows 32bitBUBGInject64.zip cho Windows 64bit

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn sử dụng:
 1. Mở BUBGInject.exe -> nhấn Add
  1525801558570.png

 2. Tìm đến file bubgmRos.dll và chọn
  1525801802194.png

 3. Chọn New -> Tìm đến thư mục chứa Ros -> chọn ros.exe
  1525801922110.png 1525801973672.png

 4. Nhấn Advanced và setting:
  - Injection type: Manual map
  - Chọn Close after injection
  1525802176722.png 1525802157924.png

 5. Nhấn Inject và thưởng thức!
 
Last edited:
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Admin Rules of Survival 6

Similar threads

Top Bottom
Forgot your password?