Resource icon

BUBGInject 1.0

No permission to download
Chú Ý:
  • BUBGInject32.zip cho Windows 32bitBUBGInject64.zip cho Windows 64bit
Video hướng dẫn:

Hướng dẫn sử dụng:
  1. Mở BUBGInject.exe -> nhấn Add


  2. Tìm đến file bubgmRos.dll và chọn


  3. Chọn New -> Tìm đến thư mục chứa Ros -> chọn ros.exe  4. Nhấn Advanced và setting:
    - Injection type: Manual map
    - Chọn Close after injection  5. Nhấn Inject và thưởng thức!
Author
Admin
Downloads
159
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin

Top Bottom
Forgot your password?